Wycieczka na Opolszczyznę

wycieczka na opolszczyzne

Znalezione na terenie Opolszczyzny ślady wskazują na obecność humanoidów na tych ziemiach już 200 tysięcy lat p.n.e. Świadectwo ich bytności odkryto niedaleko Raciborza, zaś w Dzierżysławiu znajdują się stanowiska neandertalczyków z okresu 40 tys. lat p.n.e. Natomiast w VII wieku p.n.e. na te tereny przybyło plemię Słowian. Pierwsza wzmianka o przyłączeniu tych ziem do państwa Polan pochodzi z dokumentu „Dagome Iudex”, wystawionego przez księcia Mieszka I pod koniec X wieku n.e. Do czasów współczesnych zachowało się kilka budowli z okresu dynastii Piastów. Najbardziej znaną jest Wieża Piastowska.

Tradycje ludowe

Na przestrzeni wieków ziemie Opolszczyzny należały do: Czech, Niemiec oraz Austrii. Pozostałości wpływów tych państw widać w tradycjach ludowych oraz potrawach charakterystycznych dla tego regionu Polski. Na terenie Opolszczyzny przygotowuje się Żymlok opolski biały, który jest wędliną składającą się z podrobów wieprzowych, cebuli, przypraw oraz… bułki („żymła”). Jest „biała”, gdyż w procesie produkcji nie jest dodawana krew. Słodkim daniem opolskim jest składająca się z galaretki, soku owocowego, białek oraz cukru Szpajza. Zazwyczaj ma smak cytrynowy. Innym ciekawym specjałem regionalnym jest Mołcka – dodatek o konsystencji sosu, składający się z piernika, warzyw, suszonych owoców oraz bakalii. Ta potrawa jest obowiązkowym elementem opolskiej kolacji wigilijnej. Wśród innych zwyczajów ludowych charakterystycznych dla tego regionu można wymienić: grzebanie basa, skubanie pierza oraz wodzenie niedźwiedzia. Ostatni z wymienionych odbywa się w ostatnią sobotę karnawału. Niedźwiedź jest symbolem zła, z jakim człowiek ma do czynienia. Grupa przebierańców przechadza się wraz z niedźwiedziem od domu do domu, a mieszkańcy muszą się „wykupić” od wspomnianego zła za pomocą słodyczy, pieniędzy oraz alkoholu. Innym tradycyjnym zwyczajem jest „grzebanie basa”. Polega on na odprawieniu pogrzebu instrumentom muzycznym, gdy okres karnawału dobiega końca.

Szlaki turystyczne

Na terenie Opolszczyzny znajduje się 35 rezerwatów przyrody oraz 3 parki krajobrazowe. Mnogość chronionych obszarów przyrody, a także zabytków architektury pochodzących z różnych epok, sprawia, że w regionie utworzono wiele szlaków turystycznych. Jednym z nich jest szlak miejski w Opolu, gdzie można zobaczyć tzw. „opolską Wenecję”. Jest to dawne koryto Odry, które oddziela centrum miasta od Wyspy Pasieki, na której znajduje się, wspomniana wcześniej, wieża Piastowska. Wzdłuż szlaku znajdują się najważniejsze zabytki Opola, takie jak: ratusz, Mały Rynek oraz wybudowana w XV w na miejscu dawnych kościołów katedra Świętego Krzyża. W Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu od 1963 roku odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Tam też utworzono Muzeum Polskiej Piosenki, w którym znajdziemy materiały dokumentujące jej rozwój, poczynając od lat 20. Ubiegłego stulecia. Na deptaku w Opolu utworzono również Aleję Gwiazd. Znajdują się tutaj mosiężne tablice z autografami artystów, którzy występowali na Festiwalu w Opolu. Interesującym miejscem jest również Muzeum Śląska Opolskiego, gdzie wśród wystaw stałych można obejrzeć makietę Opola z I połowy XVIII wieku, ekspozycję opisującą pradzieje oraz czasy średniowiecza na terenie Opolszczyzny, a także porcelanę tułowicką. Miłośników przyrody zachęcamy do wycieczki szlakiem turystycznym rozpoczynającym się w miejscowości Zdzieszowice. Droga prowadzi na Górę Św. Anny skąd rozpościera się przepiękny widok.