Uwaga! Smog

smog

Smog to pojęcie, które znaliśmy od dawna, ale jeszcze kilka lat temu była o nim mowa tylko w kontekście wielkich aglomeracji. Obecnie nawet w małych miejscowościach normy zanieczyszczenia są znacznie przekraczane, a smog staje się coraz powszechniejszy. W związku z tym chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych kwestii w tym zakresie.

Czym jest smog?

Smog jest zjawiskiem, które występuje wtedy, gdy  w powietrzu znajduje się dużo zanieczyszczeń, a warunki atmosferyczne – np. brak wiatru czy mgła – sprzyjają ich koncentracji. Smog londyński (siarkowy) występuje głównie zimą i ma związek z paleniem w piecach. Zawiera przede wszystkim tlenek siarki, tlenki azotu, węgla, sadzę i pyły. Negatywnie wpływa na układy oddechowy oraz krążenia. Smog typu Los Angeles (fotochemiczny) pojawia się głównie latem. Powstaje ze spalin samochodowych zawierających tlenek węgla, tlenki azotu i węglowodory. Pod wpływem słońca powstają z nich kolejne toksyny, np. ozon. Wywołuje podrażnienia oczu i dróg oddechowych.

Co wdychamy do płuc wraz z zanieczyszczonym powietrzem?

– pył zawieszony (PM10 i PM 2,5) – uszkadza płuca, podnosi ciśnienie krwi, zwęża naczynia krwionośne i drogi oddechowe, zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu, przenika do organizmu płodu i zaburza jego rozwój, może być rakotwórczy;
– lotne zanieczyszczenia organiczne (WWA), np. benzen (C6H6) czy benzopiren (C20H12) – zwiększają ryzyko raka (zwłaszcza płuc), mogą podrażniać skórę i oczy;
– ozon (O3) – uszkadza płuca, wywołuje kaszel i bóle w klatce piersiowej;
– dwutlenek siarki (SO2) – zwęża drogi oddechowe (zwłaszcza u osób chorych na astmę i małych dzieci);
– tlenki azotu (NOx) – mają działanie podobne do ozonu i dwutlenku siarki, poza tym wywołują zaburzenia rozwoju u dzieci;
– tlenek węgla (CO) – wywołuje niedotlenienie serca, mózgu i innych narządów, zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu;
– ołów (Pb) – uszkadza m.in. mózg, nerwy, kości, układ krwiotwórczy i odpornościowy, nerki i narządy rozrodcze.

Najważniejsze źródła emisji.

1. NISKA EMISJA, czyli zanieczyszczenia pochodzące z domowych kominów i samochodów.Przykładem mogą być rakotwórcze WWA. Powstają głównie w czasie spalania paliw stałych oraz resztek roślinnych i odpadów przy niedoborze tlenu – a tak się często dzieje w polskich domowych piecach, kuchniach kaflowych czy kominkach.
2. Drugie ważne źródło niskiej emisji to SAMOCHODY. Szczególnie szkodliwy wpływ na jakość powietrza mają popularne w naszym kraju pojazdy używane wyposażone w silniki Diesla.

Jak unikać zanieczyszczeń?

Jeśli wiemy lub podejrzewamy, że powietrze w naszej okolicy jest silnie zanieczyszczone, powinniśmy zastanowić się nad tym, czy i kiedy wychodzić z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych i cierpiących na schorzenia, tj.: jak astma czy choroba niedokrwienna serca. Nie należy też wtedy otwierać okien. Pomóc może natomiast włączenie klimatyzacji, o ile jest ona sprawna, a wchodzące w jej skład filtry nie są zużyte lub zniszczone.